IZJAVA O ZASEBNOSTI

Upravitelj spletnega mesta www.avenija.eu, je podjetje Avenija, d.o.o., ki je v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Za lastne potrebe zbiramo in obdelujemo podatke, ki jih vnesete v kontaktni obrazce na www.avenija.eu. Ti podatki so potrebni za izpolnitev naročila. Zagotavljamo, da  podatke obdelujemo skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov) in skladno z nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu).

Skrbno varujemo vaše podatke pred zlorabo, izgubo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, uničenjem ali spreminjanjem. Podatki so shranjeni na strežnikih, zaščitenih s geslom in z omejenim dostopom. Spletna trgovina skrbi za varnost vaših osebnih podatkov in spoštuje vaše izbire za njihovo nameravano rabo. Vaše podatke lahko posredujemo zgolj logistični/dostavni službi za namen dostave vašega naročila. Posredovane podatke omenjeni partnerji varujejo in jih ne hranijo na zalogo, ter jih ne uporabljajo za kakšne druge namene.

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vaših osebnih podatkov. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje ponudb, računov, informativnega gradiva) in ostalih dokumentov za potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. 
Za varovanje osebnih podatkov je prav tako odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega gesla in uporabniškega imena.

Zavezujemo se, da bodo zbrani osebni podatki, pridobljeni preko naših spletnih strani ali preko telekomunikacijskih sredstev uporabljeni v skladu s to Izjavo. Osebnih podatkov v nobenem primeru ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Upravljavec osebnih podatkov je upravljalec spletne strani Avenija, d.o.o., Ul. Pariške komune 22, 2000 Maribor, tel.: 041 707 912, email: info@avenija.eu.

Za vse vsebine, ki bodo obravnavane s strani odgovorne osebe za varstvo podatkov, velja stroga zaupnost.

Obdelava podatkov in pravne podlage

Osebne podatke obdelujemo v primeru, če kot gostujoči kupec ali registriran uporabnik naše spletne trgovine www.avenija.eu kupite izbrane izdelke. Te podatke obdelujemo izključno za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, kar vključuje tudi reševanje reklamacij.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete za namen dostave izdelkov, obdelujemo izključno za namene dostave izdelkov na vaš naslov. Vaši osebni podatki (npr. ime in priimek, naslov dostave, telefonska številka) se lahko posredujejo izrecno le pogodbenim ponudnikom prevoza blaga, katerih ne posredujejo dalje in jih uporabljajo izključno za namene dostave naročenih izdelkov.

Ob vsakem obisku spletne strani www.avenija.eu se na strežniku avtomatsko shranjuje  datoteka spletnega strežnika. Tako zbrane (osebne) podatke zbiramo s pomočjo piškotkov. Ob pojavnem oknu o piškotkih, lahko izključite določene piškotke. Določene »nujne« piškotke oziroma druge podatke zbiramo že na podlagi naših zakonitih interesov. Več o politiki nameščanja piškotkov na spletni strani avenija.eu si lahko preberete v poglavju »Piškotki«.

Vsi Vaši podatki, ki ste nam jih zaupali, bodo obravnavani strogo zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani in zbrani. V primeru dodatnih potreb po nadaljnji obdelavi podatkov za drug namen, vas bomo predhodno z vami stopili v kontakt in Vas zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev.

V primeru da na naše kontaktne podatke, ki so objavljeni na naši spletni strani, pošljete povpraševanje po določenem izdelku, vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namene priprave odgovora na vaše povpraševanje, da vas obvestimo, ali je izdelek, po katerem povprašujete, na voljo, za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe, za izvajanje sklenjene pogodbe ter da vam odgovorimo na vaše vprašanje.

V ta namen zbiramo zgolj tiste vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete sami, prostovoljno. Vsi podatki, ki so zbrani preko naših spletnih strani ali so nam kako drugače sporočeni, se zbirajo z namenom zagotavljanja storitev spletne trgovine oz. za izvedbo vašega povpraševanja, za nakup ali samo administracijo. 

Prijava na novice:

Na spletni strani www.avenija.eu  se lahko naročite tudi na prejemanje novic in informacij o naših akcijah in novostih. Za ta namen neposrednega trženja vas lahko preko elektronske pošte obveščamo o novostih in akcijah iz naše ponudbe izdelkov. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vaše izrecne privolitve. Privolitev za prejemanje oglasnih sporočil lahko kadarkoli prekličete, tako da nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov- info@avenija.eu
Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovani tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve.

Seznanjamo vas, da lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) ter skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej Izjavi. Posredovane podatke omenjeni partnerji skrbno varujejo in ne hranijo na zalogo, ter jih ne uporabljajo za lastne namene.

Uporabniki podatkov:

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko, skladno z zakonom, razkrivajo spodaj naštetim uporabnikom, ki so naši pogodbeni partnerji.

– ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom kurirskih storitev in logistično/dostavni službi za namen dostave vašega naročila;
– računovodskemu servisu, odvetniškim pisarnam in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja;
– ponudnikom storitev uničenja spisov, arihiviranja in nosilcev podatkov;
– ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
– administratorju in skrbniku spletne strani;

Hramba osebnih podatkov:

Osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ter/ali obdelali tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Tiste podatke, ki obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za čas, ki ga predpisuje zakon. Podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbe z vami, hranimo za čas, ki je potreben za izvršitev te pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali zakonitega interesa, npr. v primeru pošiljanje elektronskih novic, hranimo trajno do preklica vaše privolitve oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali na redne časovne intervale. Podatke bomo pred preklicem izbrisali le, če je dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi prenehali pošiljati oglasna elektronska sporočila) ali če tako določa zakon.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe do 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Osebne podatke, ki jih pridobimo z uporabo naših spletnih strani, po telekomunikacijskih kanalih ali na kakršenkoli drug način, skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, uničenjem ali spreminjanjem. Podatki so shranjeni na strežnikih zaščiteni s geslom in z omejenim dostopom. 
Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nepovratno in trajno izbrišejo.

V primeru, da so v spletni trgovini www.avenija.eu objavljene določene povezave na spletne strani, ki niso v neposredni povezavi z www.avenija.eu, ne prevzemamo odgovornosti za zaščito vaših podatkov teh spletnih strani.

Podatke, ki nam jih posredujete, tudi nadzorujete sami. Če se odločite, da nam določenih podatkov ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na naših spletnih straneh ne boste mogli dostopati, ravno tako vam ne bomo mogli odgovoriti na vaše povpraševanje in posledično ne boste mogli opraviti nakupa na spletni strani.

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko od prejemanja novic kadarkoli odjavite, tako da nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino: ODJAVA OD ELEKTRONSKIH NOVIC.


Pravice uporabnika:

Ponudnik zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki kupcu pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov.

Pravica do preklica privolitve: Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate vedno pravico do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

Vašo privolitev lahko kadarkoli prekličete s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na elektronski naslov: info@avenija.eu. Preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov nima nobenih sankcij ali negativnih vplivov.

Pravica dostopa do osebnih podatkov: Kot posameznik imate od upravljavca vedno pravico dobiti potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne. Če je temu tako, imate pravico, da vam omogočimo dostop do vaših osebnih podatkov (torej v vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje) ter da vam posredujemo informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (kot so npr.: o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ipd.),

Pravica do popravka: Kot posameznik imate pravico zahtevati, da vam omogočimo popravek netočnih vaših osebnih podatkov in da vam omogočimo dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov. V ta namen imate prav tako pravico, da nam posredujete dopolnilno izjavo z ažurnimi osebnimi podatki. To lahko storitve s sporočilom na info@avenija.eu.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe): Pravico imate zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše vaše osebne podatke, če obstaja eden izmed razlogov iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. če podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, če prekličete privolitev in za obdelavo in ne obstaja nobena druga pravna podlaga, če ugovarjate obdelavi, pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti interesi, če so bili osebnih podatki obdelani nezakonito itd.).

Pravica do omejitve obdelave: Pravico imate zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših podatkov, če obstaja en od naslednjih primerov:

– če oporekate točnosti obdelave podatkov, za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov;
– če upravljavec podatkov ne potrebuje več, potrebujete pa jih vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

– če je obdelava nezakonita, vi pa namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave,
– če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Kot posameznik imate pravico, da vaše osebne podatke prejmete v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter da te podatke neposredno posredujemo tudi drugemu upravljavcu, pri čemer to velja le v primeru, če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na podlagi privolitve oziroma pogodbenega razmerja in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora: Če obdelava podatkov temelji na naših interesih na podlagi zakona, imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. V takem primeru bomo nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne zakonite razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko kadarkoli in brezplačno ugovarjate brez navedbe razlogov, tako da nam pošljete sporočilo na elektronski naslov: info@avenija.eu. Če ugovarjate obdelavi vaših podatkov za namene neposrednega trženja, bomo takoj prenehali obdelovati vaše podatke za ta namen.

Prav tako vam bomo na vašo izrecno zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podali tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

Pravica do vložitve pritožbe: Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo na službo Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba pri Avenija, d.o.o. na telefonski številki: +386 (0)41 707 912 ali na elektronskem naslovu: info@avenija.eu.

Zavezujemo se, da bomo na vaše zahteve odgovorili brez odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko od vas tudi zahtevamo dodatne podatke. Če vas kljub temu ne bomo mogli zanesljivo identificirati, bomo morali vašo zahtevo zavrniti.


Komunikacija

Ponudnik z uporabnikom stopi v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. 
Oglasna elektronska sporočila vsebujejo:

  • jasno in nedvoumno oznako kot oglasna sporočila,
  • pošiljatelj je jasno razviden,
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, so označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
  • jasno so predstavljeni način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
  • željo uporabnika, da ne želi prejemati tovrstnih oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.  V primeru pritožb, sporov, težav, se kupec na ponudnika lahko obrne na telefonsko številko (386) 41 707 912, ali po elektronski pošti na info@avenija.eu. Postopek obravnave pritožbe je strogo zaupen. Na vse pritožbe se ponudnik vedno odzove po elektronski pošti ali na telefonsko številko v najkrajšem možnem času in v okviru zakonskih obvez glede na vrsto pritožbe.  Ponudnik, si zaradi načela sorazmernosti, vedno prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.  V kolikor spora ni mogoče rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika. Dne 14. 11. 2015 je pričel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015; v nadaljevanju ZIsRPS). ZIsRPS ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med podjetji in potrošniki s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: izvajalec IRPS).

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Za tovrstno rešitev se zmeraj dogovorita soglasno.

Ponudnik omogoča spletno trgovino na območju RS in svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL